تژگاه > نسخه قابل چاپ > زیارت عارفانه امام زمان (عج) خطاب به سید الشهداء(علیه السلام)
صفحه نخست > پیشنهاد مدیر / گزارش / مذهبی > زیارت عارفانه امام زمان (عج) خطاب به سید الشهداء(علیه السلام)

زیارت عارفانه امام زمان (عج) خطاب به سید الشهداء(علیه السلام)


17-08-1396, 22:56. نويسنده: admin

 سلام بر آن كشته مظلوم،  سلام بر آن بدن هاى برهـنه شده، سلام بر آن به خاك افتادگان در بيابان ها، سلام بر آن دور افتادگان از وطن ها، سلام بر آن دفن شدگـانِ بدون كفن، سلام بر آن سرهاى جدا شده از بدن، سلام بر آن حسابگر (اعمالِ خويش براى خدا) و شكيبا، سلام بر آن مظلومِ بى ياور، سلام بر آن جاى گرفته در خاكِ پاك،  سلام بر آن كسى كه عهد و پيمانش شكسته شد، سلام بر آن كسى كه پرده حُرمَتش دريده شد، سلام برآن كسى كه خونش به ظلم ريخته شد، سلام برآنكه با خونِ زخم هايش شست و شو داده شد، سلام بر آنكه از جام هاى نيزه ها جرعه نوشيد، سلام بر آن مظلومى كه خونش مباح گرديد، سلام بر آنكه در ملأ عام سرش بريده شد، سلام بر آنكه شاهرَگش بريده شد،  سلام بر آن مَحاسنِ بخون خضاب شده،سلام بر آن گونه خاك آلوده، سلام بر آن بدنِ برهنه ، سلام بر آن دندانِ چوب خورده ، سلام برآن سرِ بالاى نيزه رفته، سلام بر آن بدن هاى برهنه و عريانى كه در بيابان ها(ىِ كربلاء) گُرگ هاى تجاوزگر به آن دندان مى آلودند، و درندگان خونخوار بر گِردِ آن مى گشتند،...بازگشت