تژگاه > نسخه قابل چاپ > به باریکاب احساسم بلوط یادتان سبز ست
صفحه نخست > مردم شناسی / ادبیات و موسیقی > به باریکاب احساسم بلوط یادتان سبز ست

به باریکاب احساسم بلوط یادتان سبز ست


2-09-1394, 13:56. نويسنده: admin

به باریکاب احساسم بلوط یادتان سبز ست.

دلم تنگ ست برای راه باریکاب وپراز سودای "باریکه"

غمین هستم به یاد"دول الماس مرده" ومهر دل انگیزش

خوشا اشکفت"مرمر"در زمستانی ترین سرما و آن تژگاه جاویدش

خوشا افشانه های عطر"گادول"وگل گندم به گاه فصل امیدش

خوشا"کول کبود"وابی دلها

خوشا"راه کبود"و"تخت پیرزاده"

خوشا سرسبزی"اتشی"و"کلخنگ غزینه"

خوشا"دنره"وپهنای "خار زردی"

خوشا"اشکفت زیبای محمد"درشب سرما

خوشا بزم وشکوه مهربانی ها

خوشا"دول نه"و "حور افشا"

خوشا دامان"سیل صحرا"

خوش اب زلال وپاک "اودک"

خوشا اوای سرنای مرادجان وشکوه شادمانه ان همه نغمه

خوشا"دول تا"و"هفت چشمه"

حوشا"اوبید"و"چال چنگی"خوشا اواز تیهوهای شیدا

خوشا ایینه ی جانبخش دلها

شاعر:استادشعبان امیدیان


بازگشت